Yttrande på remiss: Dnr 2265/2014 

Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer överenskommelsen mellan regeringen och LIF som innebär en sänkning av priset med 7,5% som alternativ till internationell referensprissättning. De läkemedel som blir aktuella för den typen av automatiska prissänkningar är läkemedel där den normala priskonkurrensen inte fungerat optimalt. Därför finns det skäl för TLV att överväga åtgärder som stimulerar priskonkurrensen vilket innebär att gruppen med dålig eller ingen priskonkurrens minskar. Mer om detta senare. Men först några kommentarer kring detaljerna i remissen..

Läs mer och ladda ner dokumentet