Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har nyligen lämnat förslag för att förbättra dagens situation med bristande prisinformation och brister i priskonkurrens för receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånen1. Genom en begränsning i regeringens uppdrag var TLV förhindrad att utreda en reglering av apotekens ersättning 2. Detta har inneburit att förslag som skulle kunna stärka patienternas ställning och bidra till mer jämlik vård ej utretts. I de rundabordssamtal TLV genomfört har flertalet deltagare beklagat detta..

Läs mer och ladda ner dokumentet