Yttrande till Miljödepartementet

Yttrande på SOU 2012:38 Minska riskerna med farliga ämnen

Yttrande på SOU 2012:38 Minska riskerna med farliga ämnen FGL stödjer arbetet som syftar till att minska miljöbelastningen vid tillverkning och användning av läkemedel samt andra farliga ämnen. Det finns flera bra förslag och FGL vill prioritera att lyfta fram två viktiga åtgärder. Den ena är av internationell karaktär, dvs att skärpa det internationella regelverket [...]

Miljökrav vid läkemedelstillverkning – Rapport från Läkemedelsverket M2009/4816/Kk

Miljökrav vid läkemedelstillverkning - Rapport från Läkemedelsverket M2009/4816/Kk FGL har tagit del av Läkemedelsverkets rapport om och stödjer förslaget att ställa miljökrav på läkemedelstillverkning via Good Manufacturing Practice (GMP). FGL skickade en uppmaning till regeringen adresserad till Socialdepartementet den 6 december 2007 som uppmanade regeringen att arbeta för just denna förändring. Regeringen gav Läkemedelsverket i [...]