Yttrande på: EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel Dnr S2023/01768

Yttrande på: EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel. Dnr S2023/01768 Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer, FGL, tackar för möjlighetenatt få kommentera förslaget till ny EU-läkemedelslagstiftning. FGL stödjer följande förslag: Förenklingar i regulatoriska regelverket Snabbare handläggningstider Utökad Bolar Elektroniska bipacksedlar Nödgodkännanden införs FGL har invändningar mot följande förslag: Tillhandahållandeskyldighet till partihandlare, [...]