Yttrande på: Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel SOU 2022:72 Dnr S2023/00704

Yttrande på: Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel SOU 2022:72 Dnr S2023/00704 Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer, FGL, stödjer att läkemedelsstatistik ska vara tillgänglig i högre grad än idag. FGL ser gärna enåterställning till hur statistiken såg ut före maj 2019. Utredningens förslag är ett viktigt steg i rätt riktning men det är fortfarande [...]