Yttrande på: Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel Dnr S2017/03877/FS

Yttrande på: Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel Dnr S2017/03877/FS   Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer regeringens förslag till utökade möjligheter till utbyte av läkemedel. FGL anser dock att förslaget bör breddas så det även innefattar möjlighet till utbyte oavsett förmånsstatus. Vidare uppmanar FGL att införa förändringen tidigare än 1 januari 2019. Läkemedel som [...]