Yttrande på remiss: Förslag till ändringar i TLV:s föreskrifter angående utbyte av läkemedel på apotek Dnr 2304/2017

Yttrande på remiss: Förslag till ändringar i TLV:s föreskrifter angående utbyte av läkemedel på apotek Dnr 2304/2017   Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer TLV:s förslag att utöka möjligheten till utbyte på apotek av parenterala läkemedel. FGL är dock kritisk till förslaget om golvprismodell samt till den föreslagna processen innan beslut om utbyte. Föreningen [...]