Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om prissättning av vissa äldre läkemedel

Yttrande på remiss: Dnr 2265/2014  Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer överenskommelsen mellan regeringen och LIF som innebär en sänkning av priset med 7,5% som alternativ till internationell referensprissättning. De läkemedel som blir aktuella för den typen av automatiska prissänkningar är läkemedel där den normala priskonkurrensen inte fungerat optimalt. Därför finns det skäl för TLV att [...]