Yttrande på Läkemedelsverkets preliminära rapport: ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” Diarienummer: 1.1–2016-005861

Yttrande på Läkemedelsverkets preliminära rapport: ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” Diarienummer: 1.1–2016-005861 Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer stödjer Läkemedelsverkets och TLV:s förslag som presenteras i rapporten men ifrågasätter varför man avstår från att välja det mest effektiva verktyget, dvs att införa generisk förskrivning. Nuvarande regler tvingar förskrivaren att välja en leverantör och [...]