Yttrande på SOU2012:75 – Delbetänkande av Läkemedels- och Apoteksutredningen

Delbetänkande av Läkemedels- och Apoteksutredningen (SOU2012:75) S2012/7587/FS  Sammanfattning: FGL anser att merparten av utredningens förslag gällande generiska läkemedel innebär en förbättring. Utredningen konstaterar att det finns ”starka skäl att behålla modellen i sin grundläggande utformning.” Förslaget saknar dock viktiga styrinstrument som säkerställer att det inte uppkommer kritiska rester – något som ju är mycket sällsynt [...]