Delbetänkande av Läkemedels- och Apoteksutredningen (SOU2012:75) S2012/7587/FS 

Sammanfattning:

FGL anser att merparten av utredningens förslag gällande generiska läkemedel innebär en förbättring. Utredningen konstaterar att det finns ”starka skäl att behålla modellen i sin grundläggande utformning.” Förslaget saknar dock viktiga styrinstrument som säkerställer att det inte uppkommer kritiska rester – något som ju är mycket sällsynt inom dagens utbytessystem. Förlängd försäljningsperiod och förlängd förberedelseperiod ökar behovet av både belöning (för den som lagerför produkt utan att vara periodens vara) och bestraffning (för den som är periodens vara och inte kan leverera). FGL lämnar i denna skrivelse förslag på hur dessa styrinstrument kan konstrueras..

 

Läs mer och ladda ner dokumentet