Förslag på hållbarhetskriterier för läkemedel till slutenvården

Förslag på hållbarhetskriterier för läkemedel till slutenvården FGL ifrågasätter varför miljöinformation om de läkemedel som är undantagna från krav om att ta fram miljöinformation enligt Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) riktlinjer ska lämnas. Läs mer och ladda ner dokumentet