Översyn av 2011 års modell för utbyte av läkemedel på apotek

Översyn av 2011 års modell för utbyte av läkemedel på apotek Sammanfattning: Det har gått drygt två år sedan apoteksmarknaden öppnades upp för konkurrens, då nya regler för det generiska utbytet började gälla. Delar av regelverket gäller endast fram till och med 31 december 2011. Våren 2011 inledde TLV därför en översyn av reglerna för [...]