Översyn av 2011 års modell för utbyte av läkemedel på apotek

Sammanfattning:

Det har gått drygt två år sedan apoteksmarknaden öppnades upp för konkurrens, då nya regler för det generiska utbytet började gälla. Delar av regelverket gäller endast fram till och med 31 december 2011. Våren 2011 inledde TLV därför en översyn av reglerna för utbyte av läkemedel på apotek för att följa upp hur väl utbytet fungerar och säkra effektiviteten i utbytet av läkemedel till det billigaste alternativet. I arbetet har TLV bland annat intervjuat berörda aktörer och analyserat försäljningen av läkemedel på apotek. Patientsäkerhet, tillgänglighet, administration och kostnadseffektivitet har varit särskilt viktiga områden..

Läs mer och ladda ner dokumentet