Kostnaden per dygnsdos har sjunkit med ca 10% AUP och ca 30% AIP på grund av reformerna (diffen beror på generikatian).

Kostnaden per dygnsdos har sjunkit med ca 10% AUP och ca 30% AIP på grund av reformerna (diffen beror på generikatian). Denna rapport ingår som en del i Tillväxtanalys projekt att utvärdera effekterna av omregleringen av apoteksmarknaden, särskilt vad gäller priserna. Uppdraget är en uppföljning och utvidgning av Tillväxtanalys WP/PM 2011:50 författat av Bergman och [...]