Pressmeddelande från FGL & LIF

Pressrelease: Svensk industriallians mot AMR

Pressrelease: Svensk industriallians mot AMR Antibiotikaresistensen ökar dramatiskt och hotar inte bara den moderna hälso- och sjukvården, utan hela den globala folkhälsan. Om vi inte lyckas vända trenden kommer utvecklingen att leda till en global hälsokris. På många håll sker kraftsamlingar för att möta hotet och frågan hamnar högt på agendan. För att bidra till [...]

Läkemedelsindustrin (de forskande företagen och generikaindustrin) kommenterar artikel i Dagens Nyheter 2009-12-14

Läkemedelsindustrin (de forskande företagen och generikaindustrin) kommenterar artikel i Dagens Nyheter 2009-12-14  DN uppmärksammade den 14 december brister i den nuvarande modellen med utbyte av generiska läkemedel. Tillsammans vill LIF och FGL lämna följande kommentar till DN-artikeln. LIF representerar de forskande läkemedelsföretagen och FGL, Föreningen för Generiska Läkemedel, representerar generikaföretagen. Läs mer och ladda [...]

Mycket pengar att tjäna med en effektiv marknad för generiska läkemedel

Mycket pengar att tjäna med en effektiv marknad för generiska läkemedel EU-Kommissionens direktorat för konkurrensfrågor har idag presenterat sin slutrapport om konkurrensen på läkemedelsmarknaden. Fokus har varit på patentutgångar och förutsättningarna för tillverkare av generiska läkemedel att snabbt komma ut på marknaden. Generiska läkemedel är fullvärdiga kopior av läkemedel där originaltillverkarens patent har gått ut. [...]