Läkemedelsindustrin (de forskande företagen och generikaindustrin) kommenterar artikel i Dagens Nyheter 2009-12-14 

DN uppmärksammade den 14 december brister i den nuvarande modellen med utbyte av generiska läkemedel. Tillsammans vill LIF och FGL lämna följande kommentar till DN-artikeln. LIF representerar de forskande läkemedelsföretagen och FGL, Föreningen för Generiska Läkemedel, representerar generikaföretagen.

Läs mer och ladda ner dokumentet