Kommentar till sänkning av förmånsgrundande pris på omeprazol 40 mg

LFN har skickat ett brev daterat 2008-09-05 (ref 149/2008) angående prissättningen på omeprazol 40 mg. Brevet är ställt till de företag som marknadsför omeprazol 40 mg – men eftersom det gäller en prissättningsprincip så har branschorganisationen ändå valt att lämna en kommentar.

Det svenska systemet med mer eller mindre fri prissättning på generika har visat sig vara mycket framgångsrikt – och har lett till Europas lägsta priser på apotek. Principen bygger på fri konkurrens där generikaföretagen kan prissätta sina produkter utan att ta hänsyn till vad olika förpackningar kostar i förhållande till varandra, vad andra terapier kostar eller vad produkterna kostar i andra länder..

Läs mer och ladda ner dokumentet