Kommentar till förslaget att ge apoteken möjlighet att marknadsföra egna varumärken

Kommentar till förslaget att ge apoteken möjlighet att marknadsföra egna varumärken  Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att bevaka utvecklingen på apoteksmarknaden under omregleringen. I konkurrensverkets pressrelease den 23 maj finns att läsa: ”Ska reformeringen av apoteksmarknaden bli framgångsrik måste den ske på ett sådant sätt att ingen aktör gynnas eller missgynnas jämfört med någon [...]