Kommentar till förslaget att ge apoteken möjlighet att marknadsföra egna varumärken 

Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att bevaka utvecklingen på apoteksmarknaden under omregleringen.

I konkurrensverkets pressrelease den 23 maj finns att läsa:

”Ska reformeringen av apoteksmarknaden bli framgångsrik måste den ske på ett sådant sätt att ingen aktör gynnas eller missgynnas jämfört med någon annan, säger generaldirektör Claes Norgren i en kommentar.”

FGL vill härmed påtala en potentiell avvikelse mot den principen om utredningens förslag går igenom..

Läs mer och ladda ner dokumentet