Egna riktlinjer för tillgänglighet FGL & LIF

God tillgänglighetssed

God tillgänglighetssed minimerar de säkerhetsproblem som restsituationer kan orsaka för enskild och hälso- och sjukvård Genom att upprätthålla en God tillgänglighetssed säkerställer läkemedelsindustrin funktionen i det svenska utbytessystemet. Därigenom säkerställs en nationell prismodell och att resurser frigörs för innovation ...   Läs mer och ladda ner dokumentet