• God tillgänglighetssed minimerar de säkerhetsproblem som restsituationer kan orsaka för enskild och hälso- och sjukvård
  • Genom att upprätthålla en God tillgänglighetssed säkerställer läkemedelsindustrin funktionen i det svenska utbytessystemet. Därigenom säkerställs en nationell prismodell och att resurser frigörs för innovation …

 

Läs mer och ladda ner dokumentet