Det är orimligt att patienter bollas runt och att varken läkaren eller patienter vet vilka priser som gäller, när läkemedel ska skrivas ut. Två saker måste åtgärdas: utbytbarheten på apotek måste gälla alla läkemedel och samtidigt behövs ett öppet prissystem som lockar till konkurrens. Det skriver Kenneth Nyblom, vd Föreningen för Generiska Läkemedel.

Företrädare för vården efterfrågar möjligheten till utbyte av läkemedel och ett öppet system för prisjämförelser (Ellen Vinge, Eva Andersén Karlsson och Mikael Hoffman Svenska Dagbladet 11 oktober).

Här finns det verkligen möjlighet till effektiviseringar med ganska enkla medel. Det är orimligt att patienter bollas runt och att varken läkaren eller patienter vet vilka priser som gäller..

Läs mer och ladda ner dokumentet