Bra utgångsläge – våga satsa!

Bra utgångsläge – våga satsa! Sverige har ett generikasystem som fungerar väl och ger miljardbesparingar. Vi har fått kontroll på läkemedelskostnaderna vilket ger oss ett stabilt ekonomiskt utgångsläge. Det ger oss också möjligheter att aktivt välja och satsa på områden där resurserna behövs. Det finns grupper som behöver dyrare behandling – och vi har faktiskt [...]