Bra utgångsläge – våga satsa!

Sverige har ett generikasystem som fungerar väl och ger miljardbesparingar. Vi har fått kontroll på läkemedelskostnaderna vilket ger oss ett stabilt ekonomiskt utgångsläge. Det ger oss också möjligheter att aktivt välja och satsa på områden där resurserna behövs. Det finns grupper som behöver dyrare behandling – och vi har faktiskt råd att hjälpa dem.

”Den som är satt i skuld är icke fri” – bevingade ord från Göran Persson..

Läs mer och ladda ner dokumentet