Begäran om skyndsam utredning av reglering av apotekens ersättning för distribution av receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånen

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har nyligen lämnat förslag för att förbättra dagens situation med bristande prisinformation och brister i priskonkurrens för receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånen1. Genom en begränsning i regeringens uppdrag var TLV förhindrad att utreda en reglering av apotekens ersättning 2. Detta har inneburit att förslag som skulle kunna stärka patienternas ställning och [...]