Alla

Alla kategorier

Förslag till omreglering av läkemedelsdistributionen

Förslag till omreglering av läkemedelsdistributionen Monopol eller inte monopol är inte avgörande. FGL förordar vissa mekanismer som säkerställer användningen av generiska läkemedel. FGL är inte motståndare till fortsatt apoteksmonopol men menar att generikaanvändningen kan tillvaratas även i en omreglerad marknad...   Läs mer och ladda ner dokumentet