Förslag till omreglering av läkemedelsdistributionen

Monopol eller inte monopol är inte avgörande. FGL förordar vissa mekanismer som säkerställer användningen av generiska läkemedel. FGL är inte motståndare till fortsatt apoteksmonopol men menar att generikaanvändningen kan tillvaratas även i en omreglerad marknad…

 

Läs mer och ladda ner dokumentet