Yttrande på TLV:s föreskrifter ”Prissättning av utbytbara läkemedel mm” Dnr 3027/2009 

Sveriges system med en månads prisperiod har fungerat väl och försvarades under omregleringsprocessen av flera tunga remissinstanser. Systemet har skärpts upp med nya föreskrifter, vilka FGL har gett sitt stöd till och aktivt bidragit till. TLV har på ett bra sätt löst problemen med höga priser på en mindre volym av originalläkemedel som inte får bytas ut och eftersläpningar av förra periodens ”månades vara” som såldes på den nya prisperioden till höjda priser. En förlängning av prisperioderna är en större förändring och som påverkar konkurrensen och äventyrar en marknad som redan är dynamisk och lett till en prisbild på generika som är blad de lägsta i Europa. Därför uppmanar FGL TLV att invänta och se hur det nya uppskärpta regelverket fungerar på en omreglerad marknad innan man beslutar att förlänga försäljningsperioden från en till fyra månader. .

Läs mer och ladda ner dokumentet