Yttrande på TLV:s föreskrifter gällande dispens till föreskrifter Dnr 3027/2009 

Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer TLVs förslag till att införa dispens vid behov i föreskrifterna och dispensens syfte att utse alternativa periodens vara. FGL håller även med TLV om att förslaget innebär ett ökat behov av övervakning. Detta ställer också högre krav på TLV att allokera resurser för övervakning både när det gäller personal och systemstöd.

FGL efterlyser ett sammanhållet IT-stöd för månadens vara och påminner även om behovet av att införa pristak och ett förtydligande av hur 15 dagars utförsäljningsperiod ska användas..

Läs mer och ladda ner dokumentet