Yttrande på TLV:s föreskrifter ”Beslut om prissättning av utbytbara läkemedel mm” Dnr 2699/2009 

FGL stödjer TLV:s förslag att förlänga utförsäljningsperioden av föregående månads ”periodens vara” till 15 dagar – under två förutsättningar:

1. Periodens ska användas till att sälja ut lager som beställts före månadsskiftet

Principen med att stimulera konkurrens mellan generiska läkemedel på transparenta och officiella utpriser förutsätter att det är prislistan och inte apoteken som väljer vilken generisk produkt som ska expedieras. Därför är det viktigt att det klart framgår att dessa 15 dagar kan användas till att sälja ut lager som lagerförts på apoteket före månadsskiftet och att det således inte är tillåtet att beställa hem mer av föregående månads ”månadens vara” och sälja ..

Läs mer och ladda ner dokumentet