Yttrande på:
Restnoteringar av läkemedel – fortsatt utredning
Rapport från Läkemedelsverket

Dnr S2015/04035/FS

Föreningen för Generiska Läkemedel rekommenderar att undanta utbytbara läkemedel inom Periodens Vara -systemet från anmälningsplikt för restnoteringar.

När Läkemedelsverket presenterade projektet så var utgångspunkten att det var kritiska/unika rester som var i fokus och att utbytessortimentet inte berördes. TLV bekräftar att det inte förekommer kritiska rester inom detta produktsortiment. Rekommendationerna i Läkemedelsverkets rapport är dock allmängiltiga och gäller således för både kritiska rester och för produkter där det finns alternativa leverantörer av samma substans.

Läs mer och ladda ner dokumentet