Yttrande på: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte – Rapport från Läkemedelsverket
Dnr S2011/2890/FS

Föreningen för Generiska Läkemedel ifrågasätter Läkemedelsverkets rekommendation att inte tillåta generisk förskrivning i Sverige.

Generisk förskrivning är ett komplement, inte en ersättning till generisk substitution. Generisk förskrivning är ett pedagogiskt instrument i patient/läkarkontakten och ökar förståelsen för ett system som genererar 8 miljarder kronor per år i besparing samtidigt som patienterna får en lika bra behandling.

Patienter och läkare vill ta bort förbudet mot generisk förskrivning. Enligt rapporten var 21 av 23 intressegrupper (90 %) positiva till generisk förskrivning.

 

Läs mer och ladda ner dokumentet