Yttrande på förslag om Läkemedel och försäkringsskydd vid personskador Ds 2010:11 

Föreningen för Generiska Läkemedel delar helt regeringens uppfattning att försäkringsskyddet för läkemedelsanvändningen behöver regleras. FGL anser vidare att Socialdepartementets promemoria i ärendet är mycket bra gjord, både när det gäller problemanalys och konkret lagförslag. Huruvida lagförslaget får avsedd effekt hänger dock på att TLV utarbetar effektiva kriterier för vad som är godtagbara försäkringsvillkor..

Läs mer och ladda ner dokumentet