Yttrande på förslag om förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan Ds 2012:16  2011/62/EU    

Föreningen för Generiska Läkemedel stödjer EU:s ambition att förhindra förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan.

Nyttan bör dock vägas mot kostnaden så inte de offentliga finanserna belastas i onödan. Enligt den europeiska generikaföreningen (EGA) så har inga förfalskade generiska läkemedel förekommit i den legala försörjningskedjan i hela Europa. Det är egentligen inte så konstigt. Generiska läkemedel är kopior på originalläkemedel vars patent gått ut och utgör ungefär halva volymen av den totala läkemedelsmarknaden i Europa men till endast en bråkdel av kostnaden. I Sverige är andelen generika 49% av den totala volymen och 15% av värdet. Några månader efter patentutgången kostar ofta en tremånadersbehandling runt 10-20 kr (AIP) i Sverige. Det torde vara osannolikt att någon skulle satsa på att förfalska produkter med lågt pris och som inte har ett känt varumärke..

Läs mer och ladda ner dokumentet