Yttrande på Europaparlamentets förslag till direktiv ang prissättning av läkemedel COM 2012 84 (S2012/2362/FS)

Föreningen för Generiska Läkemedel anser att det inte finns någon fördel med att förkorta prisperioderna på generiska läkemedel ytterligare i Sverige. Apoteken ska sälja det utbytbara läkemedel som ligger lägst i pris. Leverantörerna av generiska läkemedel använder priset som viktigaste marknadsföringsfaktorn, något som leder till kraftig prispress och besparingar på 8 miljarder kronor per år. Prisperioden är på en månad med en månads framförhållning. Liggande förslag innebär att det teoretiskt kan bli olika leverantörer som ligger lägst i pris varje dag i en månad vilket gör systemet svårare att hantera, förklara och övervaka. FGL uppmanar därför regeringen att avråda från att förkorta prisperioderna på generiska läkemedel. Prisperioden bör inte tvingas till att understiga en kalendermånad och tidsspannet mellan prisansökan och att beslutet träder i kraft bör inte heller understiga en kalendermånad..

Läs mer och ladda ner dokumentet