Förslag till lösning gällande ökade säkerhetslager inom Periodens Vara (PV)

Ökade säkerhetslager inom Periodens Vara (PV. Förslag till lösning: Sammanfattning: Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer (FGL) inkommer på uppmaning av utredningen med ett förslag som syftar till ökade säkerhetslager inom Periodens Vara (PV)-systemet. I grunden är vi tveksamma till om det ens behövs. Marknadsförutsättningarna innebär att läkemedelsföretagen inte i förväg vet hur stor efterfrågan [...]