offentlig upphandling

Yttrande på Krav på rutiner för socialt och miljömässigt ansvar som ställs på leverantörer i våra avtal

Yttrande på: Krav på rutiner för socialt och miljömässigt ansvar som ställs på leverantörer i våra avtal Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer menar att det bästa sättet att förbättra miljön och arbetsvillkoren är att införa ett skarpare internationellt regelverk. I väntan på effektiva internationella regelskärpningar så är det förståeligt att landstingen väljer att [...]

Effektivare offentliga läkemedelsupphandlingar – identifiering av problem och potentiella lösningar

Effektivare offentliga läkemedelsupphandlingar - identifiering av problem och potentiella lösningar Sammandrag Effektivare offentliga upphandlingar kan enligt tidigare forskning innebära stora möjligheter till besparingar för det svenska samhället. Upphandling av läkemedel till slutenvården är ett område som många aktörer identifierat som problematiskt. Syftet med studien är därför att identifiera problem och potentiella lösningar med upphandling av [...]