Ta hänsyn till försäkringen när priset sätts

Under de senaste veckorna har det uppmärksammats i media att vissa läkemedel på den svenska markna- den inte har ett fullgott försäk- ringsskydd. Läkemedelsindustri- föreningen, Lif, och Föreningen för generiska läkemedel, FGL, har vid flera tillfällen uppmärksammat beslutsfattare på problematiken. Senast i februari i år skickade vi en uppmaning till socialminister Göran Hägglund (KD).

Regeringen har lyssnat och nu ligger ett lagförslag som innebär att prissättande myndighet ska ta hänsyn till försäkringsskyddet innan ett läkemedel får subven- tion. Vi är positiva till förslaget..

 

Läs mer och ladda ner dokumentet