Slutbetänkande av Läkemedels- och Apoteksutredningen (SOU 2014:87) S2014/9003/FS

Sammanfattning

Maskinell dosdispensering:

FGL avråder starkt från utredningens alternativ 1, d.v.s. att införa förhandlingsrätt på marknaden för dosdispenserade läkemedel. Att blanda in Norgemodellen (förhandlingsrätt för apoteken) i nya delmarknader i det svenska systemet riskerar att hela marknadsdynamiken havererar. Istället förordas en separat PV-Dos, d.v.s. periodens vara för dosdispensering med öppen och transparent priskonkurrens (alternativ 2) gärna i kombination med längre försäljningsperioder (alternativ 3).

FGL kommer i detta yttrande att förklara varför det vore olyckligt att blanda två helt olika affärsmodeller – och hur ett transparent alternativ praktiskt kan utformas..

Läs mer och ladda ner dokumentet