Patientskyddet äventyras då inte alla läkemedel omfattas av Läkemedelsförsäkringen 

Vi vill med detta brev uppmärksamma Socialdepartementet på att inte alla läkemedel som säljs i Sverige omfattas av läkemedelsförsäkringen och således saknar adekvat försäkringsskydd.

Vi önskar även belysa att de nya reglerna för utbyte av läkemedel på apotek gör situationen än mer allvarlig. Detta då det nya utbytessystemet innebär ett mer patient om ett visst läkemedel har ett heltäckande försäkringsskydd eller ej. .

Läs mer och ladda ner dokumentet