Koppla miljökrav till GMP

FGL har tagit del av LIF:s förslag (ställd till Socialdepartementet 19/9 -07) att ställa miljökrav på läkemedelstillverkning via Good Manufacturing Practice (GMP).

FGL stödjer detta förslag och uppmanar regeringen att arbeta för att denna förändring genomförs. Kraven vid läkemedelstilverkningen är mycket högt ställda och då är det både märkligt och otidsenligt att tillsynen endast reglerar vad som hamnar i tablettburken men inte alls beaktar utsläppens eventuella miljökonsekvenser. .

 

Läs mer och ladda ner dokumentet