Kommentar till NRK:s granskning av olika generikasystem

Igår (2011-03-08) på norsk TV, NRK Brennpunkt, sändes ett granskande reportage om den norska generikasystemet där man gjorde jämförelser med det svenska och danska systemet. Den norska modellen bygger på att apoteken får välja vilket generiskt alternativ som ska lämnas ut till kunden (istället för det lägst prissatta alternativet som är grunden i det svenska systemet). Det norska systemet förespråkades av den statliga utredaren Lars Reje och förespråkas fortfarande

av apoteksbranschen. Den svenska regeringen valde vid omregleringen att behålla dynamiken i generikamarknaden istället för att ge apoteken rätt att förhandla med leverantörerna och själv välja vilket generiskt läkemedel som ska expedieras. Ett klokt beslut har det visat sig. .

Läs mer och ladda ner dokumentet