Kommentar till Lagrådsremiss omreglering av apoteksmarknaden

Regeringen gav Lagrådet i uppdrag att granska lagrådsremissen “Omreglering av apoteksmarknaden” som överlämnades av Socialminister Göran Hägglund den 8 december 2008.

FGL menar att regeringen har en mycket bra intention att behålla ett system som ger låga priser på apotek på generiska läkemedel. En marknadsplats som uppenbarligen fungerar och genererar 5 miljarder i besparingar varje år. Men med nya privata och vinstdrivande aktörer måste det vara mycket tydligt vilka regler som gäller och vilka marknadsbeteenden som inte är acceptabla..

 

Läs mer och ladda ner dokumentet