Idag lanserar TLV och Läkemedelsverket ett nytt informationsmaterial i flera delar om det generiska utbytet. Utgångspunkten är patientens frågor och funderingar. Materialet presenteras på mässan Apotek och egenvård i Kista och finns på myndigheternas hemsidor.

Riktat till Allmänhet:
http://www.lakemedelsverket.se/utbyte

Riktat till Sjukvård och Apotek:
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Forskrivning/Utbytbara-lakemedel-/

Sjukvård och Apotek (frågor och svar):
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Forskrivning/Utbytbara-lakemedel-/Fragor-och-svar-om-utbytbarhet/

TLV:
http://www.tlv.se/press/pressmeddelanden/patienter-far-svar-om-utbyte-av-lakemedel-i-nytt-informationsmaterial/