Huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen – Omreglering av apoteksmarknaden (SOU2008:4)

Sammanfattning:

Föreningen för generiska läkemedel (FGL) stöder förslaget att tillåta konkurrens på apoteksmarknaden.

Dock anser FGL att frågan om prissättning på konkurrensutsatta läkemedel så kallade generiska läkemedel, i utredningens förslag inte är färdigberedd och därmed inte bör genomföras.
FGL:s rekommendation är att fortsätta låta tillverkarna av generiska läkemedel konkurrera med apotekens utförsäljningspris och bibehålla den marknadsplats som gett Sverige Europas lägsta priser på generiska läkemedel. Marknadsplatsen har visat sig vara en succémodell som leder till besparingar på 5 miljarder kronor per år direkt till betalaren, dvs till patienter, sjukvård och skattebetalare.

Enligt liggande förslag kommer dagens fungerande marknad att raseras och ersättas av en prissättningsmodell vars struktur leder till byråkratisering. Dessutom riskerar förslaget att en stor del av dagens besparingar, som skapats av den unika marknadsplatsen, istället hamnar hos multinationella aktörer..

Läs mer och ladda ner dokumentet