Förslag på åtgärder för att säkra leveranser av läkemedel

Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer (FGL) har tagit del av Läkemedelsverkets brev daterat 19 mars med uppmaning att vidta åtgärder för att så långt som möjligt säkerställa att läkemedel finns tillgängliga i Sverige. FGL uppskattar Läkemedelsverkets initiativ och avser att samarbeta med myndigheter och departement för att nå detta gemensamma mål.

Eftersom utbytbara generiska läkemedel svarar för 65% av antalet förpackningar som säljs inom läkemedelsförmånen är det viktigt att denna delmarknad fortsätter att fungera trots de nya utmaningar som covid-19-pandemin innebär.

FGL föreslår följande åtgärder för att öka flexibiliteten i läkemedelsdistributionssystemet:
– Ta fram en nationell lista över prioriterade läkemedel
– Införa ett proaktivt centralbord för kommunikation för att förebygga kritiska brister
– Tillfälligt ta bort viten för leveransproblem till slutenvården
– Tillfälligt ta bort sanktionsavgifter för leveransproblem inom Periodens Vara -systemet
– Effektivare och snabbare hantering av licenser och dispenser
– Tillåta möjlighet att sälja läkemedel med kort hållbarhet och börja redan nu att sälja
dessa läkemedel
– Möjlighet till barntillsyn för anställda inom läkemedelssektorn om även grundskolor och
förskolor stängs
– Tillfälligt höjda takpriser inom Periodens Vara (PV) -systemet
– Möjlighet till tillfälligt höjda priser på lågt prissatta läkemedel utanför PV-systemet

Läs mer och ladda ner dokumentet