Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU2013:23) 

Sammanfattning:

FGL stödjer utredningens förslag att patienten ska få möjlighet att välja ett försäkrat läkemedel till samma pris som ett oförsäkrat läkemedel. I praktiken torde detta innebära att alla utbytbara läkemedel går med i den svenska läkemedelsförsäkringen. Nuvarande regelverk inom utbytessystemet har snarare en motsatt effekt när systemet ger en konkurrensfördel för den som inte betalar för ett extra läkemedelsskydd.

 

Läs mer och ladda ner dokumentet