Copyright FGL, all rights reserved. 

FGL kommer att verka för att tillhandahålla aktuell information på generikaforeningen.se, men kan inte lämna några garantier för att så sker i alla tänkbara sammanhang. 
Vissa länkar på vår webbplats hänvisar till datorer vilka vi inte själva har kontroll över. Vi ansvarar därför inte för innehållet på dessa datorer. 
Om FGL mottar information från besökare via Internet är denna information att betrakta som icke-konfidentiell. FGL har full rätt att använda alla idéer, innehåll eller tekniker som erhålls på detta sätt och för vilket ändamål FGL än avser. FGL är också i full rätt att vidarebefordra detta till tredje part utan begränsningar. Din användning av denna webbplats registreras av våra datorer. FGL har rätt att använda denna information för statistiska beräkningar och för att upprätthålla servicenivån. Om du inte accepterar detta förfaringssätt ber vi dig att avstå från att använda vår webbplats. 
FGL ger dig full rätt att kopiera det material som vi publicerar på webbplatsen, för eget bruk, men endast för icke-kommersiell användning. Källa (copyright) ska dock alltid anges och finnas med på alla kopior. 
Vi tar mycket gärna emot idéer och synpunkter, men måste förbehålla oss den yttersta rätten att själva avgöra hur denna information används. FGL kan inte kontrollera om e-mail till och från bolaget läses eller kopieras av utomstående. 
Uppgifter som lämnas via webbplatsen är därför att betrakta som icke-konfidentiella.