Yttrande på Krav på rutiner för socialt och miljömässigt ansvar som ställs på leverantörer i våra avtal

Yttrande på: Krav på rutiner för socialt och miljömässigt ansvar som ställs på leverantörer i våra avtal Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer menar att det bästa sättet att förbättra miljön och arbetsvillkoren är att införa ett skarpare internationellt regelverk. I väntan på effektiva internationella regelskärpningar så är det förståeligt att landstingen väljer att [...]